Avgifter


Gärds brottarklubb

Terminsavgift brottning:


Upp till 15 år:  300 kr

Från 15 år:  400 kr


Bg 5590-2688

Märk med barnets namn

och personnummer

Den första...


...kom till år 1970 genom en sammanslagning mellan Linderöds BK och Östra Sönnarslövs BK. Logotypen finns med oss än idag och påminner oss om klubbens anor från en svunnen tid...


Den andra...


...togs fram i mitten av 90-talet då klubben hade stora framgångar både i och utanför Sverige. Den kom även att bli klubbens första tryckta rygglogotyp.

Våra logotyper genom åren:

Den tredje...


...blev till  under hösten 2013 med målsättning att intressera nya medlemmar och samtidigt  visa på vår höga ambitionsnivå. Gärds BK är och förblir en klubb att utvecklas med.

Copyright © All Rights Reserved    -    Gärds Brottarklubb